• - Учурдагы келишим
  • - Мөөнөтү бүткөн келишим
  • - Ижара келишимин узартуу
  • - Токтотуу
  • - Бош турат
  • - Аукциондо