көрсөтүү
Коро жай, үй жанындагы жер участоктор
Толук толтуруңуз
Дарегиңизди тандаңыз
Толук толтуруңуз

Төлөнүүчү салыктын суммасы (банктын комиссиясын эске албаганда)