4 - ТОПТОГУ МҮЛК ҮЧҮН САЛЫК САЛЫНУУЧУ НАРКЫН ЭСЕПТӨӨ

A) Ичинен күйүүчү кыймылдаткычы бар автоунаа каражаттары

Төлөнүүчү салыктын суммасы :  

"A" пунктчасында каралбаган ичинен күйүүчү кыймылдаткычы бар же ичинен күйүүчү кыймылдаткычы жоктор - баланстык наркынан 0,5 пайыз

Төлөнүүчү салыктын суммасы :